Teokset
Näyttelyt

Elollisuus ja ihmiselämä herättävät minussa yhä ihmetystä. Tarkastelen elämän kokemista, itse kokemusta, erilaisia näkökulmia elämään ja elollisuuteen, erilaisia totuuksia ja todellisuuksia. Millaiseen todellisuuteen uskomme tai haluamme uskoa? Syntyy kuvia, jotka liittyvät tavalla tai toisella toisiinsa, kuten elävässä organismissa jokainen kokonaisuuden osanen liittyy toiseen. Aluksi irrallisiltakin vaikuttavat fragmentit muodostavat lopulta jatkumoita. Olen tutkimusmatkailija, joka ihmettelee olemisen tapoja, seutuja ja kieliä; ulottuvuuksia, joista kertominen tuottaa kuulijalle ehkä iloa, antaa ehkä toivoa, lisää ehkä ymmärrystä – ehkä herättää tai muistuttaa kuuntelemaan elämää uudestaan, avoimesti, ilman valmiita teorioita, nöyränä elämän moninaisuuden edessä. Mikä on ihmisen paikka tässä mittaamattomassa?

Kaikki elämässämme on hengittävää ja muuttuvaa. Yhtä vapaasti haluan käsitellä erilaisia materiaaleja ja käyttää tekniikoita, jotka tuntuvat sopivan kulloiseenkin työhön parhaiten. Liikun abstraktin ja esittävän välillä ja välimaastossa, kieltä ja symboliikkaa unohtamatta.